Rekisterinpitäjä Walkku Oy, Kalastajankuja 7 A 7, 02230 ESPOO

Y-tunnus 2700300-9

Puh: +358-40-5034-595

  1. Rekisterin tietosisältö ja lähteet

Rekisteri sisältää mm. sähköpostissa kerättyjä nimi- ja yhteystietoja sekä yleisistä tietolähteistä saatuja tietoja.

  1. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriin kuuluvia asiakastietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja kehittämiseen, tarjotun palvelun tuottamiseen sekä mainontaan ja/tai suoramarkkinoinnin verkkopalveluissa.

  1. Tietojen luovutukset, suojauksen periaatteet ja poistaminen

Asiakastiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan luovuttaa viranomais- tai vastaaville tahoille väärinkäyttö- ja rikosasioissa. Asiakastiedot voidaan poistaa erikseen pyydettäessä tai asiakassuhteen päättyessä.

  1. Tarkistusoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain 26 § mukaan oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on henkilörekisterissä. Tarkistuspyyntö on lähetettävä kirjallisena rekisterinpitäjälle.