Jonna Pekkala on valmentanut suomalaisten organisaatioiden henkilöstöä menestyksekkäästi ja kehittänyt erilaisia portfolioita erilaisiin koulutus -ja kehittämistarpeisiin. Hän on energinen, läsnä oleva ja innostava persoona, jonka valmennuksissa osallistujat pääsevät pohtimaan asioita omasta näkökulmastaan käsin ja saavat ideoita ja vinkkejä omaan arkeensa. Hänen valmennuksissaan tehdään ja kokeillaan, eikä vain istuta kuuntelemassa. Hersyvä huumori ja välitön tunnelma ovat tuttuja Jonnan valmennuksissa.

Valmennuksen rakentamisen hän aloittaa aina nykytilanteen kartoittamisella ja hän hyödyntää mm. NLP:tä, Thomas-analyysiä ja muita tilanteeseen sopivia menetelmiä. Valmentamisen lisäksi hänellä on kaupallisen taustansa vuoksi myös valtavasti kokemusta palveluiden tuotteistamisesta, myynnistä, markkinoinnista ja asiakkuuksien hoidosta. Jonna valmentaa sekä suomen että englannin kielillä.

Walkku Oy syntyi tarpeeseen tarjota työhyvinvointia lisääviä valmennuksia, ja nimenomaan vain sellaisia, joista asiakas kokee saavansa suoraan hyötyä ja jonka tuloksia seurataan riittävän kauan. Walkku on tiiviissä yhteistyössä Careerjoy HR Services Oy:n kanssa www.careerjoy.fi

Mikä on WALKKU?

Walkun visio on olla tunnettu ja kysytty työhyvinvoinnin ja esimiestyön kehittäjä, jonka avulla aikaansaadut tulokset puhuttavat sekä asiakkaita että kilpailijoita.
Walkun missio on olla merkittävässä roolissa suomalaisen yhteiskunnan taloudellisessa nousussa.
Valmennus – Monella menestyvällä yksilöllä ja yrityksellä on ulkopuolinen valmentaja, joka auttaa ja tukee omalla polulla. Valmennus kuuluu kaikille.

Aitous – Aitous on menestymisen perusedellytys.

Luottamus – Luottamus ansaitaan, niin yrityksessä kuin muuallakin. Rehellisyys  ja avoimuus ovat luottamuksen pohja ja perusta.

Kasvu – Vain kasvu ja eteenpäin meneminen tuovat parempaa huomista. Yrityksen kasvu pohjautuu sen ihmisten kasvuun.

Uusiutuminen – Kokemus on tärkeää, mutta joka vuosi opitaan jotakin uutta. Uskomme siihen, että uudet ideat ja ihmiset vievät kokonaisuutta kohti parempaa.